Category Archives: Douyin

Douyin hay còn gọi là Tiktok Trung Quốc – một trong những mạng xã hội lớn nhất thời điểm hiện tại. Sở dĩ có sự liên kết của hai ứng dụng này là do Douyin là một phiên bản Tiktok của Trung Quốc. Hay ngược lại Tiktok chính là phiên bản quốc tế của ứng dụng Douyin.